Magkasama tayong gumawa ng malalim na pagkakaiba

MASONS OF CALIFORNIA WEBSITE PRIVACY NOTICE

Inilalarawan ng Paunawang ito ang mga uri ng impormasyong kinokolekta namin mula sa iyo kapag binisita mo ang aming website, at kung paano ginagamit at ibinabahagi ang impormasyong iyon.

Dapat basahin ang Abisong ito kaugnay ng aming Mga Tuntunin ng Paggamit para sa pag-access sa aming website (ang "Site").

Mga Uri ng Personal na Impormasyon na Kinokolekta Namin

Kapag binisita mo ang aming Site, maaari kaming mangolekta ng "Personal na Impormasyon" mula sa iyo. Ang Personal na Impormasyon ay impormasyon na makatuwirang magagamit upang makilala ka, tulad ng iyong pangalan, address, email, at numero ng telepono. Maaaring kabilang sa Personal na Impormasyon ang "Sensitibong Personal na Impormasyon," gaya ng iyong etnikong background o impormasyon sa pagbabayad. Sinusubukan naming limitahan ang pagkolekta ng Personal na Impormasyon sa kung ano ang nauugnay sa pagpapatuloy ng aming misyon.

Kapag nagsumite ka ng pagtatanong sa pamamagitan ng Site, maaari naming kolektahin ang sumusunod na Personal na Impormasyon: pangalan, address, numero ng telepono, email address, at anumang iba pang impormasyon na maaari mong ibigay sa amin.

Sa paggawa ng isang kawanggawa na kontribusyon sa pamamagitan ng aming Site o ang site ng aming affiliate, ang California Masonic Foundation, ang sumusunod na Personal na Impormasyon ay maaaring kolektahin: pangalan, address, numero ng telepono, email address, Masonic affiliation, ang halaga ng iyong kontribusyon, at bangko at /o impormasyon sa pagbabayad.

Kung ginagamit mo ang Site para mag-log on at ma-access ang lodge at impormasyon ng miyembro, magparehistro para dumalo sa mga event na inaalok namin, o lumahok sa mga survey, maaari naming kolektahin ang sumusunod na Personal na Impormasyon: pangalan, email at mailing address, numero ng telepono, petsa ng kapanganakan, natatanging log -sa identifier, member ID, Masonic affiliation, bangko at/o impormasyon sa pagbabayad, iba pang personal na impormasyon na hiniling sa survey o ibinigay mo sa amin.

Ang aming mga web server ay maaari ding kolektahin, kahit pansamantala, ang sumusunod na impormasyon: Internet Protocol (IP) address ng computer na ginagamit; hiniling na mga web page; nagre-refer na web page; ginamit na browser; petsa at oras. Ginagamit namin ang impormasyong ito upang suriin ang mga uso sa paggamit, pangasiwaan ang site, at subaybayan ang mga paggalaw ng aming mga user sa aming site. Ang impormasyong ito ay hindi magbubunyag, at hindi rin ito nauugnay sa, iyong personal na pagkakakilanlan.

Maaaring hindi saklaw ng impormasyon sa itaas ang mga aktibidad sa hinaharap kung saan kami nangongolekta ng impormasyon.

Paano Kinokolekta ang Iyong Impormasyon

Ang iyong Personal na Impormasyon ay maaaring makolekta sa iba't ibang paraan, tulad ng kapag gumawa ka ng isang kawanggawa na kontribusyon, humiling ng impormasyon, magparehistro para sa mga kaganapan, o lumahok sa survey. Anumang Personal na Impormasyong isinumite mo ay ang iyong ipinahiwatig na pahintulot para sa amin na kolektahin at gamitin ang impormasyon para sa aming mga lehitimong layunin.

Sa karamihan ng mga kaso, ang iyong Personal na Impormasyon ay boluntaryong ibinunyag mo sa amin. Gayunpaman, maaaring kolektahin ang ilang impormasyon gamit ang "cookies." Ang cookies ay maliliit na text file na inilagay sa iyong computer ng isang website na binibisita mo na naglalaman ng impormasyon sa iyong aktibidad sa isang partikular na website. Maaari mong ayusin o huwag paganahin ang cookies gamit ang mga setting ng iyong browser, gayunpaman ang paggawa nito ay maaaring magbago ng ilang mga interactive na tampok sa aming Site. Para sa karagdagang impormasyon sa cookies, pakibisita https://www.epic.org/privacy/internet/cookies/.

Paano Ginagamit ang Iyong Impormasyon

Ang iyong Personal na Impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng aming Site ay ginagamit upang isagawa ang misyon ng aming organisasyon at ang aming mga aktibidad sa pagpapatakbo, negosyo, at kawanggawa. Sa paggawa ng isang kawanggawa na kontribusyon sa amin sa pamamagitan ng Site o sa website ng aming affiliate, ang California Masonic Foundation, ang iyong Personal na Impormasyon ay ginagamit para sa mga layunin tulad ng pagpoproseso ng kontribusyon, pagkilala sa donasyon, pag-iingat ng talaan, at paghingi ng karagdagang mga pagkakataon sa kawanggawa.

Ang iba pang mga paraan na maaari naming gamitin ang iyong Personal na Impormasyon ay kinabibilangan ng:

  • Pagrerehistro sa iyo bilang isang miyembro at pagkilala sa iyo kapag nag-log-in ka sa iyong account
  • Pagsagot sa iyong mga katanungan at kahilingan
  • Pagrerehistro sa iyo para sa mga kaganapan, paghahatid ng mga programa at serbisyo, at pagtanggap ng mga pagbabayad na nauugnay sa mga aktibidad na iyon
  • Nagpapadala sa iyo ng newsletter o iba pang komunikasyon sa marketing
  • Pagsasagawa ng mga survey at pagsasaliksik at pagsusuri ng data upang mapabuti ang aming mga serbisyo o i-customize ang aming mga komunikasyon sa iyo
  • Nakikipag-usap sa iyo

Maaari kaming gumamit ng cookies (inilarawan sa itaas) upang i-personalize ang iyong online na karanasan sa Site. Maaari rin kaming gumamit ng mga third party upang maglagay ng cookies sa iyong browser upang maihatid ang naka-target na advertising para sa mga layunin ng pagsukat at analytics. Maaari mong tanggihan na makolekta ang personal na data sa pamamagitan ng mga teknolohiya sa pagsubaybay ng third party sa pamamagitan ng pag-navigate sa feature na mga setting sa iyong browser at pagtanggi sa lahat ng third-party na cookies o pagtanggi sa third party na cookies mula sa mga partikular na site, o, para sa mobile, paglilimita sa pagsubaybay sa ad o pag-reset ng advertiser identifier sa pamamagitan ng mga setting ng privacy sa kanilang mobile device. Ang mga available na tool sa pag-opt out ng third-party ay kinabibilangan ng: ang Digital Advertising Alliance, at ang Inisyatibo sa Advertising Advertising.

Paano Ibinabahagi ang Iyong Impormasyon

Ang iyong Personal na Impormasyong ibinigay sa pamamagitan ng Site na ito ay maaaring ibahagi sa loob ng aming organisasyon, aming mga opisyal at miyembro, at iba pang magkakaugnay na mga katawan ng Masonic. Kapag dumalo ka sa isang kaganapan, kurso o programa, o gumawa ng kontribusyon, ang iyong pangalan, lodge at ang pangalan ng kaganapan, kurso o programa, o halaga ng iyong kontribusyon, ay maaaring ibahagi o mai-post sa aming Site. Nagpapakita kami ng mga personal na testimonial sa aming Website bilang karagdagan sa mga pag-endorso. Sa iyong pahintulot, maaari naming i-post ang iyong testimonial kasama ang iyong pangalan o maaaring i-post ang iyong larawan o boses.

Maaari naming ibahagi ang Personal na Impormasyong ibinigay sa pamamagitan ng Site na ito sa labas sa aming mga kawanggawa na kaakibat, kasosyo at third-party na vendor, kapag may lehitimong layunin sa pagpapatakbo o kawanggawa. Sinusubukan naming limitahan ang Personal na Impormasyong ibinahagi sa kung ano ang makatwiran upang maisakatuparan ang aming layunin.

Maaari naming ibahagi ang iyong Personal na Impormasyon tungkol sa isang kontribusyon sa kawanggawa sa aming mga kaakibat na kawanggawa at sa mga third-party na vendor upang maproseso, maitala, kilalanin at hikayatin ang mga karagdagang kontribusyon sa kawanggawa. Halimbawa, gumagamit kami ng third-party na vendor upang iproseso ang mga on-line na donasyon sa aming mga organisasyon.

Maaari rin naming ibahagi ang iyong Personal na Impormasyon sa mga ahensya ng gobyerno at nagpapatupad ng batas o regulator upang sumunod sa legal na proseso, o isang subpoena, utos o iba pang legal o regulasyong kinakailangan na naaangkop sa amin. Ang pagsisiwalat ay maaari ding mangyari kung sa tingin namin ay kinakailangan upang protektahan ang aming mga legal na karapatan, o kung ang impormasyon ay nauugnay sa aktwal o nagbabantang mapaminsalang pag-uugali. Ang Paunawa sa Privacy ng Website na ito ay hindi nalalapat sa Personal na Impormasyong magagamit sa publiko o sa iyong mga semi-pampublikong pakikipag-ugnayan sa ibang mga website.

Hindi namin ibebenta ang iyong Personal na Impormasyon sa mga third-party na organisasyon.

Paano Iniimbak ang Iyong Impormasyon

Ang iyong Personal na Impormasyon ay maaaring maimbak sa panloob at panlabas na mga server at database. Gumagamit kami, o nakikipagkontrata sa mga third party na gumagamit, ng teknolohiya sa pag-encrypt upang mag-imbak at protektahan ang impormasyon sa pagbabayad sa bangko at credit card. Iniimbak namin ang iyong Personal na Impormasyon hangga't kinakailangan upang matupad ang partikular na layunin kung saan ito nakolekta at upang isulong ang aming misyon.

Ang Iyong Mga Opsyon Tungkol sa Iyong Personal na Impormasyon

Ang pagsusumite ng iyong Personal na Impormasyon ay ganap na boluntaryo. Kung tatanggihan mong isumite ang iyong Personal na Impormasyon para sa anumang kadahilanan, gayunpaman, hindi mo magagamit ang ilang mga tampok ng Site o makatanggap ng ilang mga serbisyo. Kapag naisumite na, maaari kang makatanggap ng mga email na pang-promosyon mula sa amin o sa aming mga kaakibat. Kung hindi mo gustong makatanggap ng mga pang-promosyon na email o iba pang komunikasyon, maaari kang mag-opt out sa listahan ng tatanggap sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Privacy Office sa privacy@freemason.org. Kung gusto mong suriin o i-verify ang Personal na Impormasyong nakolekta namin, maaari mong hilingin na gawin ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Privacy Office. Maaari ka ring humiling ng pagbabago, pag-update, pagwawasto, o pagtanggal ng iyong Personal na Impormasyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Privacy Office.

Pagbubunyag ng “Huwag Subaybayan” (DNT).

Kung ang iyong browser o software ng iyong computer ay may pinaganang tampok na DNT upang ipaalam sa amin na hindi mo nais na makolekta ang iyong Personal na Impormasyon sa pamamagitan ng pag-access sa Site, hindi namin magagawang tumugon sa kahilingan mula lamang sa pagtanggap ng signal. Dapat mong gawin ang kahilingan na alisin ang iyong Personal na Impormasyon sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa Privacy Office sa privacy@freemason.org.

Pagkapribado ng mga Bata

Hindi namin nilayon na mangolekta o gumamit ng personal na impormasyon tungkol sa mga batang wala pang 13 taong gulang. Kung ikaw ay nasa pagitan ng edad na 13 at 17, mangyaring gamitin lamang ang aming Site sa pangangasiwa ng nasa hustong gulang. Kung ikaw ay wala pang 13 taong gulang, mangyaring huwag magpadala ng anumang Personal na Impormasyon sa amin. Kung malaman namin na nakolekta namin ang Personal na Impormasyon mula sa isang batang wala pang 13 taong gulang, tatanggalin namin ang impormasyong iyon. Kung naniniwala ka na maaaring mayroon kaming anumang Personal na Impormasyon mula sa o tungkol sa isang batang wala pang 13 taong gulang, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa ibaba.

Mga Pagbabago sa aming Paunawa sa Privacy

Maaari naming baguhin ang Paunawa sa Privacy na ito sa hinaharap. Hinihikayat ka naming regular na suriin ang pahinang ito para sa pinakabagong impormasyon.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan sa kung paano namin kinokolekta at pinoproseso ang iyong Personal na Impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan privacy@freemason.org o ang Privacy Officer na matatagpuan sa 1111 California Street, San Francisco, CA 94108.

Binago: Mayo 2022