Balita

Lahat ng pinakabagong balita ng Masonic mula sa Grand Lodge ng California.

Sumali sa Masons of CA sa Facebook Live

Samahan ang mga kapwa California Mason tuwing Sabado ng gabi sa 9 ng gabi sa Facebook Live para sa isang virtual na toast na nagdiriwang ng aming mga ugnayang pangkapatiran, gayundin ang pagpupugay sa mga nagtatrabaho sa mga frontline sa panahon ng krisis sa COVID-19.

Magbasa pa »

IMEMBER TRAINING

Ngayong tag-araw, ang mga lodge sa California ay magkakaroon ng bago, intuitive, web-based na sistema ng pamamahala ng miyembro. Mag-sign up upang masanay!

Magbasa pa »