Magkasama tayong gumawa ng malalim na pagkakaiba
Henry Wilson Coil
Aklatan at Museo ng Freemasonry

Ang Henry Wilson Coil Library at Museum of Freemasonry ay matatagpuan sa California Masonic Memorial Temple sa San Francisco. Itinatag noong 1997, naglalaman ito ng higit sa 10,000 mga pamagat at 20,000 koleksyon ng mga bagay na kinabibilangan ng sining ng Masonic at mga artifact mula sa California at sa buong mundo.

Bisitahin ang library at museo online: masonicheritage.org.

Ang aklatan ay nagsisilbing mapagkukunan ng pananaliksik para sa mga Mason, akademikong iskolar, at iba pa na gustong tuklasin ang kasaysayan ng Freemasonry sa California. Ang aklatan ay bukas sa publiko sa pamamagitan ng appointment. Mangyaring makipag-ugnayan kay Joe Evans, Collections Manager, para mag-iskedyul ng appointment sa (415) 292-9141 o jevans@freemason.org.