Mga Kawanggawa ng Mason

Mga Masonic Charity ng California

Ang kaluwagan ay isa sa pangmatagalang at may-katuturang pagpapahalaga ng ating kapatiran. Sa pamamagitan ng mga Masonic charity ng California, ibinabalik namin ang aming mga kapatid, aming mga pamilya, at aming mga komunidad.

Ang mga Masonic Homes ng California: Sa pamamagitan ng mga pasilidad ng tirahan, outreach sa buong estado, at suporta para sa mga kabataang may kahirapan sa kalusugan ng isip, ang Masonic Homes ay nagbibigay ng mga kritikal, nauugnay na serbisyo sa mga miyembro ng pamilyang Masonic sa buong California. Dagdagan ang nalalaman.

California Masonic Foundation: Mula noong 1969, sinuportahan ng California Masonic Foundation ang mga pampublikong paaralan, mag-aaral, at guro - mula kindergarten hanggang kolehiyo - sa pamamagitan ng makabuluhang pakikipagtulungang pang-edukasyon at scholarships. Nagbibigay din ang Foundation ng suporta para sa pakikipagsosyo sa komunidad. Dagdagan ang nalalaman tungkol sa California Masonic Foundation sa website nito.

Ang aming mga philanthropic na adhikain ay ganap na sinusuportahan ng mga mapagbigay na kontribusyon mula sa California Mason at aming mga pamilya at kaibigan. Gumawa ng regalo or tingnan ang aming listahan ng donor.