Isang Update mula kay Grand Master John Trauner

Hulyo 2, 2020

Ibahagi sa facebook
Ibahagi sa Twitter
Ibahagi sa email
DSC_3589-e1583174423441.jpg

mga kapatid,

Sa pagsisimula natin ng bagong buwan ng tag-init, patuloy na kumakalat ang pandemya ng COVID-19 sa ating estado. Sa nakalipas na linggo, nagtakda ang California ng mga pang-araw-araw na tala para sa mga bagong impeksyon sa corona virus–mahigit 7,000 noong Hunyo 23 at higit sa 8,000 noong Hunyo 30. Sa ngayon, mahigit 240,000 kaso at 6,000 pagkamatay ang naiulat sa ating estado.  

Ang nakakatakot na balitang ito ay nag-udyok sa akin na ipaalala sa ating lahat na noong Marso 18, itinuro ko iyon walang mga Masonic na pagtitipon ng anumang uri sa California hanggang sa karagdagang paunawa mula sa akin. Ang direktiba na iyon ay nananatiling may bisa hanggang ngayon.   

Habang ang ilang mga paghihigpit ng pamahalaan na may kaugnayan sa pandemya ng COVID-19 ay pinaluwag, California at halos lahat ng mga county ay patuloy na nagbabawal o makabuluhang nililimitahan ang mga hindi mahahalagang pagtitipon. Ipinagbabawal pa rin ng mga direktiba ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California ang lahat ng mga pagtitipon ng propesyonal, panlipunan at komunidad. Sinabi ng estado na ang mga pagtitipon na ito ay nagdudulot ng isang partikular na mataas na panganib ng paghahatid at pagkalat ng COVID-19. 

Sa mga county na nag-chart ng sarili nilang mga landas sa pagbubukas muli, dalawa lang ang permit na pagtitipon na katulad ng sa amin, at sa mga iyon, ang isa ay mahigpit na nagrerekomenda laban dito "dahil nagdadala sila ng malaking panganib ng pagkakalantad sa COVID-19." 

Sa liwanag ng impormasyong ito, ang aking direktiba noong Marso 18 ay nananatiling may bisa sa lahat ng aspeto: walang anumang uri ng pagtitipon ng mga Mason sa estado hanggang sa karagdagang paunawa mula sa akin.

  • Ang aking direktiba ay patuloy na kasama ang lahat ng Masonic Organizations at Youth Orders.
  • Ang aking direktiba ay patuloy na nalalapat sa parehong panloob at panlabas na pagtitipon.
  • Ang aking direktiba ay hindi nagbabawal sa mga miyembro na dumalo sa mga kaganapang ini-sponsor ng mga non-Masonic na entity.
  • Hindi ipinagbabawal ng aking direktiba ang mga lodge at hall na magbigay ng tulong (tulad ng pagpapahintulot sa paggamit ng mga pasilidad ng Hall) sa mga non-Masonic na entity na nag-isponsor ng mga kaganapan na pinapayagan sa ilalim ng mga order ng estado at county. Halimbawa, hindi ipinagbabawal ng aking direktiba ang isang Hall na payagan ang Red Cross na mag-sponsor at magsagawa ng blood drive sa mga pasilidad ng Hall. 

Ang aking direktiba noong Marso 18 ay nagbalangkas din ng isang espesyal na pamamaraan para sa mga lodge tungkol sa kanilang pagbabayad ng mga mahahalagang bill ng lodge na hindi maaaring ipagpaliban nang makatwirang. Ang espesyal na pamamaraang ito ay nananatiling may bisa hanggang sa karagdagang paunawa mula sa akin. Basahin ang pamamaraan dito.

Bilang pagtatapos, alam ko na maraming miyembro ng ating fraternity ang sabik na ipagpatuloy ang mga pagtitipon ng mga Masonic at muling pasiglahin ang personal na pagkakaibigan. Tinitiyak ko sa iyo na walang mas sabik kaysa sa akin na "bumalik sa kalsada" at bisitahin ang mga lodge sa buong estadong ito. Gayunpaman, hindi natin dapat kalimutan na ang ating priyoridad ay dapat palaging ang kalusugan at kapakanan ng ating mga kapatid, na marami sa kanila ay maaaring nasa mas mataas na panganib ng mga potensyal na malubhang epekto ng virus. Dapat din nating tandaan na tayo, bilang isang kapatiran, ay dapat magpakita ng halimbawa para sa iba sa ating mga komunidad, sa pamamagitan ng pagsunod sa parehong liham at diwa ng mga utos at patnubay ng ating mga opisyal ng pampublikong kalusugan.   

Salamat sa iyong patuloy na dedikasyon sa craft at kasipagan sa pagsunod sa aking direktiba. I-update kita muli sa lalong madaling panahon ngunit tiyak sa unang linggo ng Agosto. Hanggang sa panahong iyon, manatiling ligtas at best wishes ngayong holiday weekend. 

Taos-puso at kapatiran,

John E. Trauner
Grandmaster
Grand Lodge ng F&AM ng California