Magkasama tayong gumawa ng malalim na pagkakaiba

Paghahanap ng Balanse

Naging malikhain ang Masonic Center for Youth and Families
sa pagdadala ng emotional-wellness support sa lahat sa 2020.

Ang Masonic Center for Youth and Families (MCYAF)  naging malikhain sa pagbibigay ng emosyonal-kaayusan na suporta sa lahat nang bumaba ang statewide stay-at-home order noong Biyernes noong nakaraang Marso, naalala ni Kimberly Rich. Pagsapit ng Lunes, ang mga tagapayo sa MCYAF ay muling nakakakita ng mga kliyente, ganap na sa pamamagitan ng videoconference.

Isa itong napakalaking pivot ng organisasyon, sabi ni Rich, executive director ng MCYAF, ngunit isa ang tinanggap ng team. Bago nagsimula ang pandemya, 1 o 2 porsiyento lamang ng mga pakikipag-ugnayan ng kliyente ang virtual; mula noong Marso,halos bawat isa sa mahigit 3,000 appointment nito ay malayo—at nagbigay-daan iyon sa MCYAF na palawakin ang mga serbisyo sa oras na mas kailangan ang mga ito kaysa dati.

"Ang bawat tao'y nangangailangan ng emosyonal na suporta kapag sila ay dumaranas ng isang mahirap na oras."

Ang Center ay nakakita ng pagtaas ng mga tawag para sa mga serbisyong pang-edukasyon na therapy, karamihan ay para sa mga estudyante sa middle at high school na nahihirapang umangkop sa malayong pag-aaral, gayundin sa mga serbisyo sa pagpapayo sa kasal at pamilya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagpapalawak nito sa Masonic Homes of California (MHC), kung saan ang mga tagapayo ng MCYAF ay nag-alok sa mga residente at kawani ng "virtual na pagbisita" na mga tawag nang walang bayad. "Hindi ito therapy, ito ay isang magiliw na pagbisita," sabi ni Rich.

Naglunsad din ang MCYAF ng staff wellness program para sa MHC upang makatulong na maiwasan ang burnout at maibsan ang stress para sa mga frontline na manggagawa. "Ang pandemya ay nagdulot ng pinsala sa mga tao," sabi ni Rich. “Pagod na ang mga tao. Kasabay nito, nakakakita ako ng pagbabago sa stigma na nauugnay sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip. Ito ay normalize ang ideya na ang lahat ay nangangailangan ng emosyonal na suporta kapag sila ay dumaranas ng isang mahirap na oras.

Ang isa pang silver lining para sa MYCAF ay ang paglago sa outreach sa Masonic youth orders, kung saan sinabi ni Rich na nakakita sila ng apat na beses na pagtaas sa mga referral, na nakatulong nang husto sa biglaang ubiquity ng videoconferencing. "Sa panahon ng pandemya, walang manghuhusga sa iyo para sa pangangailangan na makipag-usap sa isang tao," sabi ni Rich. “Kasi sino ba naman ang hindi nangangailangan ng kausap ngayon?”

Magbasa Nang Higit Pa Mula sa Taunang Ulat