Metroka official grandmaster final 080223 7x9

Grand Master Sean Metroka:
2024 Mga Proklamasyon

Ibahagi sa facebook
Ibahagi sa Twitter
Ibahagi sa email

Ang bagong install na Grand Master ng California na si G. Sean Metroka ay inihayag ang kanyang mga proklamasyon para sa 2023-24 na taon ng magkakapatid. Sa temang "Pagbabahagi ng Liwanag ng Freemasonry," sabi ni Metroka na nasasabik siya para sa mga lodge ng California na gamitin ang mga proklamasyong ito bilang pambuwelo para sa pakikipag-ugnayan sa kanilang mga miyembro, kanilang mga pamilya, at sa mga komunidad na tinatawag nilang tahanan.

Ang Marso 2024 ay Buwan ng Order ng Kabataan
Hulyo 2024 ay Suportahan ang Ating Veterans Month
August 2024 ay First Responders Month
Setyembre 2024 ay Buwan ng Pampublikong Paaralan

Hinihikayat ang mga lodge ng California na kilalanin ang bawat isa sa mga proklamasyong ito na may naaangkop na mga kaganapan, pangangalap ng pondo, at iba pang mga anyo ng pagkilala. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Member Services sa:
memberservices@freemason.org
O tumawag sa (415) 776-7000.