Magkasama tayong gumawa ng malalim na pagkakaiba
Opisyal ni Brill 081522 5352s

Grand Master Randall L. Brill:
2023 Mga Proklamasyon

Inihayag ni Grand Master Randall Brill noong Lunes ang mga proklamasyon ng kanyang administrasyon para sa 2023 na taon ng magkakapatid. Sa temang "pagtupad sa ating mga obligasyon," sabi ni Brill na nasasabik siya para sa mga lodge ng California na gamitin ang mga proklamasyong ito bilang pambuwelo para sa pakikipag-ugnayan sa kanilang mga miyembro, kanilang mga pamilya, at sa mga komunidad na tinatawag nilang tahanan.

Pebrero 2023 ay Masonic Widows Month
Ang Marso 2023 ay Buwan ng Order ng Kabataan
Ang Mayo 2023 ay Buwan ng Pampublikong Kamalayan
Ang Hunyo 2023 ay Buwan ng mga Masonic Homes
Hulyo 2023 ay Suportahan ang Ating Veterans Month
August 2023 ay First Responders Month
Setyembre 2023 ay Buwan ng Pampublikong Paaralan

Hinihikayat ang mga lodge ng California na kilalanin ang bawat isa sa mga proklamasyong ito na may naaangkop na mga kaganapan, pangangalap ng pondo, at iba pang mga anyo ng pagkilala. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Member Services sa:
memberservices@freemason.org
O tumawag sa (415) 776-7000.