Grand Master Wilkins: 2022 Proclamations

Ibahagi sa facebook
Ibahagi sa Twitter
Ibahagi sa email

Inihayag ni Grand Master Jeffery Wilkins noong Lunes ang mga proklamasyon ng kanyang administrasyon para sa 2022 na taon ng magkakapatid. Sa tema ng "paglikha ng pamumuno," sabi ni Wilkins na nasasabik siya para sa mga lodge ng California na gamitin ang mga proklamasyong ito bilang pambuwelo para sa pakikipag-ugnayan sa mga komunidad na tinatawag nilang tahanan.

Pebrero 2022 ay Masonic Widows Month
Ang Marso 2022 ay Buwan ng Order ng Kabataan
Ang Mayo 2022 ay Buwan ng Pampublikong Kamalayan
Ang Hunyo 2022 ay Buwan ng mga Masonic Homes
Hulyo 2022 ay Buwan ng Pagpapahalaga sa mga Beterano
August 2022 ay Buwan ng Pagpapahalaga sa Unang Responder
Setyembre 2022 ay Buwan ng Pampublikong Paaralan

Hinihikayat ang mga lodge ng California na kilalanin ang bawat isa sa mga proklamasyong ito na may naaangkop na mga kaganapan, pangangalap ng pondo, at iba pang anyo ng pagkilala. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Member Services sa memberservices@freemason.org o (415) 776-7000.