2021 Mga Proklamasyon ng Grand Master

Ibahagi sa facebook
Ibahagi sa Twitter
Ibahagi sa email
Grand Master, Art 2020 Final

Operating with a theme of “Embracing the Next Evolution,” si Arthur H. Weiss ay na-install bilang Grand Master of Masons sa California noong Linggo, Okt. 11. Kasama ang iba pang Grand Family, inihayag ni Weiss ang mga proklamasyon ng kanyang administrasyon para sa 2021 taon ng magkakapatid.

Enero 2021 ay Suportahan ang Aming First Responders Month
Pebrero 2021 ay Masonic Widows Month
Ang Marso 2021 ay Buwan ng Order ng Kabataan
Abril 2021 ay Buwan ng Pampublikong Paaralan
Ang Mayo 2021 ay Public Awareness Month
Ang Hunyo 2021 ay Buwan ng mga Masonic Homes
Hulyo 2021 ay Suportahan ang Ating Veterans Month
Setyembre 2021 ay Buwan ng Pagsunod sa Konstitusyon

Hinihikayat ang mga lodge ng California na kilalanin ang bawat proklamasyon na may naaangkop na mga kaganapan, pangangalap ng pondo, at iba pang mga anyo ng pagkilala. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Member Services sa memberservices@freemason.org o (415) 776-7000.