Magkasama tayong gumawa ng malalim na pagkakaiba

Tingnan Kung Hanggang Saan Natin ang 2020 Fraternity Plan Review

Oktubre 7, 2020

Limang taon na ang nakararaan, mahigit 7,000 California Mason ang nagsama-sama sa pamamagitan ng personal na pag-uusap, mga pulong sa town hall, at mga questionnaire upang makatulong na makita ang kinabukasan ng fraternity. Ang resulta ng isang taon na ehersisyo ay ang pagbuo ng 2020 Fraternity Plan, isang mapa ng daan upang gabayan ang mga Mason ng California sa bagong dekada.


Ngayon, habang tinatapos natin ang 2020 at bumuo ng isang bagong pananaw na nakatuon sa 2025 at higit pa, ang fraternity ay may pagkakataong balikan ang kamangha-manghang gawain sa nakalipas na limang taon at pagnilayan kung gaano kalayo na ang ating narating. Nakasentro sa apat na pangunahing punong-guro—nagbibigay-kasiyahan sa mga karanasan ng miyembro, hindi malilimutan at makabuluhang antas, malalakas na lodge at bulwagan, at nag-iiwan ng positibong epekto sa lipunan—nakatuon ang 2020 Fraternity Plan sa pagpapalakas ng pundasyon ng fraternity para sa mga indibidwal, lodge, at hall, pagpapalaya sa mga miyembro upang tumuon sa mga bahagi ng Freemasonry na pinakamahalaga. 

I-download ang 2020 Fraternity Plan Review ngayon para malaman ang tungkol sa maraming mga inisyatiba at pagsisikap na pinangunahan ng mga lodge mula noong 2015 sa paglilingkod sa mga walang hanggang punong iyon.