2020 Taunang Ulat: Anong Taon!

ISANG MENSAHE MULA KAY GRAND MASTER ARTHUR H. WEISS

Ibahagi sa facebook
Ibahagi sa Twitter
Ibahagi sa email

Karamihan sa aming mga orihinal na ideya at plano para sa 2020 ay lumabas noong Marso, nang ang pandemya ng COVID-19 ay nagpabago sa pang-araw-araw na buhay sa buong mundo. At habang ang tradisyunal na Masonry ay nahaharap sa tila hindi malulutas na mga hadlang nitong nakaraang taon, ang aming mga miyembro, lodge, at Grand Lodge ay lahat ay gumawa ng hindi kapani-paniwalang pag-unlad noong 2020 na patuloy na huhubog sa aming hurisdiksyon sa mga darating na dekada.

Binubuod ng Taunang Ulat na ito ang aming napakalaking tagumpay sa nakalipas na taon, lalo na sa paligid ng apat na estratehikong haligi na kinakatawan sa 2020 Fraternity Plan, ang limang taong roadmap na ginawa namin noong 2015 upang gabayan kami sa puntong ito. Ang una, "nagbibigay-kasiyahan sa mga karanasan ng miyembro," ay nakakita sa amin na bumuo ng pinabuting mga proseso sa paghahanap ng kandidato, pinataas ang aming pagsasanay sa pamumuno, at nilinang ang 29 na bagong lodge. Nakita ng “makahulugan at di malilimutang mga degree” ang pinabuting mga programa sa ritwal at pagsasanay sa kandidato at kapansin-pansing pinataas na mga pagkakataon para sa edukasyong Masonic, lalo na sa pamamagitan ng bagong Online Masonic Speaker Series. Kasama sa “malakas na lodge at hall” ang pagpapalawak ng mga serbisyong pinansyal, buwis, at real-estate na ibinibigay sa pamamagitan ng Grand Lodge. Ang “positibong epekto sa lipunan” ay nagresulta sa dalawa sa pinakamatagumpay na kampanyang pangkawanggawa sa kasaysayan ng ating Foundation: Let's Write the Future, na nagbigay ng mas mataas na access sa literacy para sa mga hindi gaanong naseserbisyuhan na mga mag-aaral at pinabuting senior care para sa ating mga pinaka-mahina; at ang Distressed Worthy Brother Relief Fund, ang aming napakaraming pagsisikap na magbigay ng tulong pinansyal, pagpapayo, at mga serbisyo sa kalusugan ng isip sa ating mga kapatid at kanilang mga pamilyang naapektuhan ng pandemya, wildfire, at iba pang mga sakuna. Ang pangalawang pagsisikap na ito ay naging matagumpay, magpapatuloy ito sa hinaharap.

Kahit na hindi kami nakapagtipon nang personal, ang pagkamalikhain ng aming mga miyembro ay nagbigay-daan sa aming hindi lamang mapanatili, kundi mapalawak ang aming kapatiran. Ang pinakamahusay sa kung ano ang aming natutunan ay isasama sa mga operasyon ng aming kapatiran sa aming muling pagbubukas ng aming mga pinto at muling pagkikita sa antas.

Bilang mga Mason ng California, dapat nating ipagmalaki ang pag-unlad na nagawa natin sa harap ng napakalaking kahirapan sa taong ito. Inaasahan namin ang isang mas maliwanag na hinaharap habang ang aming kapatiran ay patuloy na umuunlad upang matugunan ang aming 2050 na pananaw—The World in Harmony.

Taos-puso at kapatiran,

Arthur H. Weiss
Grandmaster

Magbasa Nang Higit Pa Mula sa Taunang Ulat